Právní pomoc poskytujeme především v těchto oblastech:

  • Občanské právo
  • Obchodní právo
  • Právo cenných papírů
  • Rodinné právo
  • Pracovní právo
  • Správní právo
  • Právní vztahy k nemovitostem