JUDr. Václav Zeman

Kontakt: nám. Republiky 97/9
301 00 Plzeň
Tel/Fax: +420 377 222 356
+420 377 322 329
E-mail: vaclavzeman@akzeman.cz
Specializace: Obchodní právo, právo cenných papírů, Občanské právo, včetně znalosti procesního práva v těchto oblastech, právní vztahy k nemovitostem
Zápis do seznamu advokátů: 1990
Vzdělání: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
Právní praxe 1990 - Velká Británie/ Londýn
v zahraničí: 1991 - Švýcarsko/ Zürich
Jazyky: Český, německý, anglický, ruský
Rok narození: 1964