JUDr. Monika Zemanová

Kontakt: nám. Republiky 97/9
301 00 Plzeň
Tel/Fax: +420 377 222 356
+420 377 322 329
E-mail: monikazemanova@akzeman.cz
Specializace: Občanské právo, Pracovní právo, Rodinné právo, Správní právo, včetně znalosti procesního práva v těchto oblastech, právní vztahy k nemovitostem
Zápis do seznamu advokátů: 1990
Vzdělání: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
Jazyky: Český, německý
Rok narození: 1960